Nyhet publicerad

2024-05-09

UTN:s pedagogiska pris 2023

Luís Diogo tilldelas Uppsala teknolog- och naturvetarkårs pedagogiska pris 2023.

Luís Diogo engagerar studenterna och får med alla studenter i de, ofta komplexa, koncept han föreläser om, genom sin pedagogiska skicklighet. Han skapar entusiasm genom sin förmåga att läsa av föreläsningssalen och sitt engagemang för varje students förståelse.

Att ge flera olika perspektiv är en effektiv metod som även andra föreläsare använder, men få lyckas lika väl som Luís. Genom att samtidigt arbeta med studenternas intuition och med precision belysa svåra detaljer i matematiken han lär ut, skapar han djup förståelse hos studenterna. Denna förmåga samverkar väl med hans känsla för vad som är svårt. Studenterna skriver om den tillit de känner till att deras frågor kommer att tas emot med glädje och nya förklaringar, tills alla förstår.

Flera studenter tar upp att Luís kopplar det matematiska innehållet till deras program och därigenom satt kunskaperna i ett sammanhang som givit bättre förståelse för innehållet och

dess betydelse. Till exempel skriver en student: “Han har överträffat förväntningarna när det kommer till sitt engagemang i kursen, i vilken han ständigt påmint om varje moments betydelse i fysiken och därmed även vår utbildning.”

För hans engagemang i varje students förståelse och strävan efter att ge sammanhang och nya perspektiv, tilldelas Luís Diogo UTN:s pedagogiska pris 2023!

Andra nyheter