Att engagera sig

Upptäck hur du kan bidra till studentlivet och utvecklas personligen genom att engagera dig i Uppsala teknolog- och naturvetarkår

UTNs styrelse. Från vänster: Signe Jönsson, Erik Edlund, Dante Wensby, Tim Nedergård och Maja Eneström.

UTN:s styrelse HT23. Från vänster: Signe Jönsson, Erik Edlund, Dante Wensby, Tim Nedergård och Maja Eneström.

Inom Uppsala teknolog- och naturvetarkår finns en uppsjö av engagemangsmöjligheter som sträcker sig från att volontärarbeta någon enstaka gång till att vara en del av en kommitté eller att vara projektledare för exempelvis Forsränningen. Det finns även flertalet arbetsgrupper att involvera sig i samt olika andra individuella uppdrag inom olika områden.

Engagemang sträcker sig över en rad områden, inklusive studiebevakning, där du kan arbeta för att förbättra utbildningarnas kvalitet och innehåll. Genom UTN och din sektion går det att söka flertalet studentrepresentantsuppdrag där din uppgift är att representera studentrösten i det universitetorgan du sitter i.

Städfestival vid Uthgård

En gång per termin samarbetar alla engagerade i en gemensam insats för att städa i kårens lokaler under den traditionsenliga städfestivalen.

Varje engagemang i UTN erbjuder unika erfarenheter och möjligheter att växa, lära och bidra. Oavsett om det är genom att planera evenemang, hantera kårens kommunikation, eller att företräda studenters intressen, finns det alltid plats för engagerade individer som vill göra skillnad och utvecklas professionellt.

Använd dina studieår inte bara till att lära dig i klassrummet, utan också till att skaffa verkliga kompetenser och erfarenheter.

Vad innebär ett engagemang?

Att engagera sig i Uppsala teknolog- och naturvetarkår innebär mer än bara att delta, det är en gemenskap där du både kan lära dig saker samtidigt som du har möjlighet att påverka. Som engagerad fyller du en enormt viktig funktion i det student-Uppsala som vi känner det idag. Uppsalas studentliv bygger just på att studenter engagerar sig i allt från nationer, kåren, sektionen eller andra föreningar.

Genom att ta en aktiv roll hjälper du till att forma utbildningen och stärka kvaliteten på studenternas upplevelser. Du får möjlighet att arbeta tillsammans med andra studenter och universitetspersonal för att förverkliga idéer och initiativ som gör en riktig skillnad. Engagemang i UTN är ett sätt att bygga broar, skapa långvariga samarbeten och säkerställa att studenternas behov och önskemål alltid står i centrum för kårens och universitetets utveckling.

När och hur kan jag söka olika poster?

Engagemang i kåren är öppet för alla medlemmar i Uppsala teknolog- och naturvetarkår, och det finns många vägar att gå. Ansökningsprocessen för de olika engagemangen varierar över året, med specifika tider för när poster öppnas för ansökningar. Samtliga UTN:s poster utlyses via hemsidan apply.utn.se. För att inte missa några möjligheter, håll dig uppdaterad via UTN:s hemsida och nyhetsbrev där aktuell information om lediga poster och ansökningstider regelbundet publiceras.

När en post publicerats på apply.utn.se ligger den ofta uppe i minst 10 dagar.

Beredningsprocessen

Urvalsprocessen är utformad för att vara rättvis, transparent och inkluderande. Den börjar med en utlysning av lediga poster, där alla intresserade medlemmar är välkomna att ansöka. Efter ansökningsperiodens slut kontaktas oftast de sökande för intervjuer för posten.

Vilka det är som håller i intervjun kan variera. För poster som tillsätts av kårens fullmäktige eller heltidsuppdragen brukar dessa genomföras av kåren valberedning. De flesta övriga uppdrag intervjuas av antingen kårens styrelse eller ansvarig instans för den post du sökt.

Bli en del av kåren – bli medlem idag!

Vanliga frågor om att engagera sig i UTN