Utmärkelser

Uppsala teknolog- och naturvetarkår delar ut ett antal olika utmärkelser. På den här sidan presenteras UTN:s förtjänstmedalj i guld, UTN:s pedagogiska pris och Pelarmarskalkarna.

Förtjänstmedalj

UTN:s förtjänstmedalj delas ut till dem som gjort extraordinära insatser som gynnat UTN som organisation, UTN:s medlemmar, engagemanget inom UTN, Uthgård, studenterna vid Uppsala universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet eller stärkandet av Uppsalas utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap.

UTN:s pedagogiska pris

Varje år delar UTN ut ett pedagogiskt pris till en lärare som visat extra engagemang och stor pedagogisk skicklighet. Det kan handla om ett mycket stort personligt engagemang gällande studenterna eller någon som använder innovativa pedagogiska undervisningsmetoder.

Vem får priset? Jo, utbildningsutskottet utser en jury som väljer bland de bästa nomineringarna. En helhetsbedömning görs där engagemang för studenterna och pedagogisk skicklighet värderas högt.Här kan du se vilka som tilldelats UTN:s pedagogiska pris.

Pelarmarskalkar

Uppsala teknolog- och naturvetarkår har ett anrikt kårhus som uppfördes 1859. Det byggdes dock inte med studiebevakning eller sociala sammankomster i tankarna, utan dess syfte var att tjäna det svenska krigsmaskineriet.

Under de 155 år som passerat har Uthgård antagit många skepnader, fängelse, sjukstuga, sambandscentral och skjutbana för att nämna några. Men efter att en bärande vägg revs började huset sakta men säkert förfalla.

När Uppsala teknologkår beslutade att flytta in på Uthgård imponerades man knappast över takhöjden. För att ens kunna bedriva verksamhet på övervåningen var man tvungen att stadga upp huset. Tre pelare restes i Ericssonsalongen och huset var räddat.

Med tiden döptes pelarna till Lättja, Flättja och Kättja och man utsåg tre medlemmar att vara deras beskyddare. Beskyddarna kallades pelarmarskalker och endast de mest framstående medlemmarna tilläts bära det tunga ansvaret.

Men pelarmarskalkarnas uppgift är inte bara att värna om tre kolonners fortlevnad. Deras uppgift är även att vara organisationens kulturbärare och ansvara för UTN:s ämbetsmannamiddagar.

Tilldelade genom åren

Förtjänstmedalj i guld

Följande personer har tilldelats UTN:s förtjänstmedalj i guld genom åren:

 • 2022 - Felix Kåhrström
 • 2021 - Helena Danielson
 • 2020 - Ylva Bellander
 • 2019 - Susanne Paul
 • 2018 - Sussane Mirbt
 • 2017 - Emma Lindbjer
 • 2016 - Sara Andersson
 • 2015 - Fredrik Härlin
 • 2014 - Martin Norlin, Johan Wikander
 • 2013 - Intendenturområdet Polacksbacken, Emma Kristensen
 • 2012 - Andrea Pålsson, Jonna Holmgren, Martin Västermark, Staffan Andersson2011 - Maja Elmgren, Anders Virtanen, Åsa Kassman
 • 2010 - Per Wahlund, Björn Victor, Gustav Annebäck, Ulrika Bohlin2009 - Olle Gällmo, Kristina Edström, Magnus Eriksson
 • 2008 - Patrik Sternudd, Joachim Parrow
 • 2007 - Johannes Borgehammar, Oskar Bosson, Jan-Otto Carlsson, Johan Falk, Birgitta Gelin, Björn Gembert, Sara Jernberg, Fredrik Johansson, Ulrika Lundén

UTN:s pedagogiska pris

Följande personer har tilldelats UTN:s pedagogiska pris genom åren:

 • 2021 - Elias Castegren - Biträdande universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi
 • 2020 - Seidon Alsaody - Universitetslektor vid Matematiska institutionen
 • 2019 - Ali Al-Adili - Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi
 • 2018 - Hania Uscka-Wehlou - Lärare vid Matematiska institutionen
 • 2017 - Jan Kudlicka - Doktorand i datavetenskap vid Institutionen för informationsteknologi
 • 2016 - Gunnar Berg - Universitetslektor vid Matematiska institutionen
 • 2015 - Steffi Knorn - Biträdande universitetslektor vid Institutionen för teknikvetenskaper
 • 2014 - Kjell Staffas - Universitetsadjunkt vid Institutionen för teknikvetenskaper
 • 2013 - Matteo Magnani - Senior lecturer at Department of Information Technology
 • 2012 - David Black-Schaffer - Biträdande lektor informationsteknologi
 • 2011 - Lisa Freyhult - Forskarassistent i teoretisk fysik
 • 2010 - Magnus Jacobsson - Biträdande lektor i matematik
 • 2009 - Joachim Parrow - Professor i datalogi
 • 2008 - Ulf Jansson - Professor i oorganisk kemi
 • 2006 - Helena Danielsson - Professor i biokemi
 • 2004 - Monica Waldenbäck - Lektor i analytisk kemi
 • 2002 - Daniel Domert - Doktorand i teoretisk fysik

UTK:s pedagogiska pris

Följande personer har tilldelats UTK:s pedagogiska pris, innan UTN bildades:

 • 2000 - Rolf Paulsson, teoretisk fysik
 • 1999 - Gunnar Berg, matematik
 • 1998 - Hans Karlsson, kvantkemi
 • 1997 - Anders Vretblad, matematik
 • 1996 -Bengt Carlsson, systemteknik
 • 1995 - Bo Gestblom, fysik
 • 1994 - Rickard Enander, Teknisk databehandling
 • 1993 - Ram Gupta, teknologi
 • 1992 - Anders Källström, matematik
 • 1991 - Ryszard Rubinsztein och Thomas Erlandsson, matematik

Pelarmarskalkar

 • 2022 - Albin Antti, Henny Henriksson Larsson, Leonardo Alvarez Urrutia
 • 2021 - Annie Paulsson, Evelina Andersson, Johnny Ljung
 • 2020 - Daniel Fehrm, Egil Schultz, Elizaveta Yakovleva
 • 2019 - Emanuel Eriksson, Hanna Marklund, Malin Forsberg
 • 2018 - Fredrik Linder, Emma Borg, Astrid Gustavsson
 • 2017 - Josefine Grundström Lindqvist, Kenny Andersson, Jonas Euler
 • 2016 - Fredrik Nilsson, Niclas Edenvin, Ellen McShane
 • 2015 - Martin Björling, David Nogerius, Charlotte Ihrfors
 • 2014 - Jane Ihrfors, Marie Ottosson, Agnes Johansson
 • 2013 - Anders Steinrud, Theresa Lundgren, Michael Holmström
 • 2012 - Annika Herlin, Viktor Gerdin, Johan Magnusson
 • 2011 - Per Löfgren, Emil Hamnevik, Birgitta Hellström
 • 2010 - Henrik Bjugård Nyberg, Magnus Eriksson, Sofie Josefsson
 • 2009 - Susanna Kaufmann, Lisa Öberg, Cecilia Larsson
 • 2008 - Jonas Boström, Sara Lundberg, Klas-Herman Lundgren
 • 2007 - Olof "IP" Eriksson, Christian Mille, Ken Lindeberg-Lindvet
 • 2006 - Olle Carnevale, Sandra Hansson, Magnus Lundgren
 • 2005 - Björn Lindh, Maria Back, Kia Rostvik
 • 2004 - Tobias Nordin, Karolina Brändström, Axel Strandell
 • 2003 - Erik Engwall, Carolina Orre, Karin Berggren
 • 2002 - Carl Andersson, Ingemar Holmkvist, Ola Ljunggren

Följande personer har utsetts till UTK:s pelarmarsalkar:

 • 2001 - Magnus Borgh, Tomas Liljenfors, Katarina Yuen
 • 2000 - Boo Einefors, Cecilia Engvall, Erik Zeitler
 • 1999 - Maria Andér, Susanne Svedberg, Åke Helgstrand
 • 1998 - Cecilia Johansson, Anders Hedström, Johnny Nilsson
 • 1997 - Anna Maria Nordström, Petter Sundberg, Tomas Påhlsson/Erika Bohl1
 • 1996 - Joakim Oskarsson, Tobias Wikström, Mattias Bohman

Nyheter