För engagerade

En guide till kårens policys, riktlinjer och de viktiga verktygen som hjälper dig i ditt arbete som engagerad i UTN. Detta är riktat till alla engagerade, oavsett om du är ämbetsverkare med specifika ansvarsområden eller engagerad i en av våra många kommittéer och arbetsgrupper.

Komma igång med arbetet

Börja med att se till att du får en överlämning med din företrädare. Kontakta din styrelsekontakt för att diskutera idéer och få vägledning i ditt nya uppdrag. Kontakta Klubbmästaren för att få tillgång till Uthgård och UTN:s bil Bocken och följ de angivna instruktionerna.

Utbildningar för engagerade

Som ämbetsverkare eller medlem i en kommitté/arbetsgrupp finns det utbildningar som är obligatoriska för att säkerställa att alla är väl förberedda för sina roller. Dessa inkluderar UTN-uppstart, policydiskussioner och specifika utbildningar för rollen såsom ekonomi och marknadsföring.

Viktiga dokument och riktlinjer

Bekanta dig med UTNs styrdokument, inklusive alkohol- och narkotikapolicyn, jämlikhetspolicyn, hållbarhetspolicyn och andra policyer, riktlinjer och reglementen som styr kårens arbete. Dessa dokument är grunden för hur vi arbetar och de principer vi följer.

För alla engagerade

Oavsett omfattningen på ditt engagemang är det viktigt att känna till de resurser och riktlinjer som finns tillgängliga. Detta inkluderar allt från användning av UTN:s bilar till att hantera externa kontakter, inventering av ladan och riktlinjer för bildbanken.

Tidslinje och checklistor

Använd de tillgängliga tidslinjerna och checklistorna för att hålla koll på viktiga datum och ansvarsområden, från uppstartsmöten till verksamhetsberättelse och bokslut efter avslutade arrangemang.

Tips från coachen

Kom ihåg att ditt engagemang är viktigt för UTN och att du har stödet från både kåren och dina medengagerade. Använd de resurser som finns för att göra ditt uppdrag så framgångsrikt som möjligt.

Maximera ditt engagemang med rätt stöd

Som engagerad i Uppsala teknolog- och naturvetarkår har du tillgång till en rad stödtjänster och resurser som hjälper dig att lyckas i din roll. Det är viktigt att regelbundet kommunicera med din styrelsekontakt och delta i handledningssamtal för att säkerställa att du är på rätt spår och känner dig stöttad i ditt arbete.

Se till att du är bekant med UTN:s inventeringssystem för att underlätta din rollhantering – särskilt om du arbetar med fysiska resurser som tillhör kåren. Se exempelvis till att du följer riktlinjerna för användning och bokning om du behöver använda UTN:s bilar.

Ditt välbefinnande

Kom ihåg att ditt välbefinnande är prioriterat och att du alltid kan nå ut till styrelsen eller dina kollegor för stöd. Kårens policys, som jämlikhetspolicyn och alkohol- och narkotikapolicyn, finns till för att skapa en trygg och välkomnande miljö för alla engagerade.

Använd allt detta för att navigera i ditt engagemang och för att säkerställa att ditt arbete inte bara är givande utan också i linje med kårens övergripande mål och värderingar.