Gästkort

Du som studerar någon annanstans än i Uppsala och vill besöka studentnationerna måste skaffa ett tillfälligt medlemskap, som kallas för gästkort. För att kunna köpa gästkort måste du vara student vid något universitet eller högskola.

Gästkorten går att köpa på UTN:s kårhus Uthgård av kårens ordförande och vice ordförande. Det går också att köpa gästkort på nationernas egna expeditioner samt på Kuratorskonventets gästkortsexpedition på Övre Slottsgatan 7.

Du kan köpa gästkort till en vän om du kan uppvisa original eller kopia på legitimation och bevis på aktiva studier (student-ID, registreringsintyg etc.). Frågor gällande giltiga kort/intyg kan skickas till presidiet@utn.se.

Om ett student-ID saknar giltighetstid eller har en giltighetstid på över ett år, måste studier innevarande termin styrkas på annat sätt.

Studenter vid folkhögskola eller KY/YH-utbildningar är ej berättigade till gästkort.

För mer information om var man kan köpa Kuratorskonventets gästkort, besök kuratorskonventet.se.

Priser

1 vecka - 150 kr