Bokningskalender

Kårens bokningskalender används främst av kårens engagerade och sektionsföreningarna. Kom till Uthgård för att skapa en ny bokning eller redigera en befintlig, alternativt kontakta bokning@utn.se.

Färgbeskrivningar för bokningskalendern