Eventgruppen

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs eventgrupp arrangerar kontinuerligt lunchföreläsningar och andra spännande event för att hålla hög näringslivsanknytning över hela året.

Lunchföreläsning i Hus 10 på Ångströmlaboratoriet.

Lunchföreläsning i Eva von Bahr-salen på Ångströmlaboratoriet.

Kårens eventgrupp består av ideellt engagerade studenter som kontinuerligt arbetar med att uppfylla behovet av kontakt med intressanta företag och organisationer. Det kan vara dessa organisationer och företag som i framtiden blir din arbetsgivare.

Lunchföreläsningar och casekvällar är exempel på event som arrangeras regelbundet. Har du egna idéer om vilka företag som vore intressanta att komma i kontakt med? Tveka i så fall inte på att höra av dig till eventgruppen@utn.se, alla idéer är bra idéer.

För att ha koll på vilka event som arrangeras av eventgruppen gå in på eventgruppens Facebook-sida och följ oss där.