Utnarm

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs karriärmässa Utnarm anordnas torsdagen vecka 45 varje år.

Utnarm i Hus 10 i Ångströmlaboratoriet.

Utnarm 2022 på Ångströmlaboratoriet.

Utnarm är Uppsala teknolog- och naturvetarkårs karriärmässa och anordnas torsdagen vecka 45 varje år. Under en intensiv dag får Teknat-studenter chansen att träffa företag och organisationer från flera olika verksamhetsområden och branscher. Det är en fantastisk plattform för studenter och näringsliv att mötas och diskutera framtida exjobb, sommarjobb och anställningar.

Här har Teknat:s studenter möjlighet att finna inspiration, motivation och värdefulla kontakter inför framtiden. Mässan äger rum i början av november och föregås av två veckor med spännande event för att förbereda studenterna på vad som förväntas av dem ute i näringslivet.

Mässan brukar gästas av drygt 120 utställande företag och organisationer som är på plats för att träffa intressanta studenter. Mer info om Utnarm går att hitta på Utnarm.se

Vid frågor, tveka inte att höra av dig till projektledaren för Utnarm.

Är du i början av din utbildning?

Ta chansen att få inspiration inför framtiden! Här har du alla möjligheter att öppna ögonen för olika spännande branscher och se vilket brett utbud av företag som finns. De flesta företag har goda tips och råd för kommande studieval och vad studier kan leda till.

Generella men värdefulla råd finns hos alla företag, så tveka inte att prata med företag som du inte tror passar dig. För vem vet vad du ska göra när du ska bli stor? Redan i årskurs 1 och 2 har man goda möjligheter att skapa kontakter som kan leda till intressanta sommarjobb.

Är du i mitten av din utbildning?

Här har du ett perfekt läge att prata med de företag som verkar intressanta för sommarjobb, exjobb och framtida anställning. Ett bra tillfälle att inspireras inför val av inriktning på din utbildning och få tips om användbara kurser till framtiden.

Fråga företag vad de söker hos sina anställda - kanske vill de ha studenter som gjort utlandsstudier eller någon som engagerat sig i kåren.

Är du i slutet av din utbildning?

Utnarm kan bli ditt steg ut i arbetslivet så kom förberedd. Få all information du behöver inför exjobb och jobb efter examen. Skaffa dig kontakter och information om de företag du tror skulle passa dig.

Men kom ihåg att tänka utanför dina ramar, kanske är ditt drömföretag något helt annat än du först trodde – vilken väg vill du gå?