Associerade föreningar

En förening vars syfte helt eller delvis liknar kårens, kan ansöka om att bli en associerad förening. Föreningen ska ha ett djupt samarbete med kåren som främjar kårens verksamhet, och ha från kåren fristående stadgar, ledning och ekonomi.

UTN:s associerade föreningar

Byggnadsingenjörers damförening

BIDA är föreningen för alla kvinnor och ickebinära som studerar en ingenjörsutbildning med byggteknisk inriktning vid Uppsala universitet.

Effektiv Altruism Uppsala

Effektiv altruism är en internationell organisation som har sitt huvudsäte på Oxford universitet i Storbritannien.

SIV

Uppsalas nätverk för kvinnliga och icke-binära ingenjörsstudenter.

Tupplurarna

Vi är studentorkestern som i över 40 års tid fått Uppsalaborna att svänga på sina lurviga till vår storbandsjazz.

Uppsala Case Club

Case-förening vid UU, dedikerad till att främja fallbaserat lärande genom affärsutmaningar inom teknikområdet.