Vilka engagemang kan jag söka?

Inom Uppsala teknolog- och naturvetarkår finns det flertalet olika former av engagemang. Varje typ erbjuder unika möjligheter att bidra och engagera sig i studentkårens arbete.

Studentrepresentanter

Kärnan i UTN:s verksamhet är studiebevakning, att säkerställa att studenternas utbildning och arbetsmiljö håller en god nivå. Grunden i detta arbete är att studenter finns närvarande i universitetets olika organ och lyfter studentperspektivet i frågor. Detta är faktiskt en rättighet enligt högskolelagen att studenter har rätt att medverka i organ där beslut eller beredning görs som påverkar studenternas situation. Som studentkår är det UTN:s uppgift att tillsätta dessa studentrepresentanter. Ett studentrepresentantsppdrag innbär oftast 2-3 möten per termin och majoriteten av de uppdrag som UTN utlyser sker under slutet av vårterminen för kommande läsår.

Kommittéer

Kommittéer inom UTN är dedikerade till specifika evenemang eller projekt. Som medlem i en kommitté kommer du att arbeta mot ett mål tillsammans med din kommitté. Ofta kommer du att delta på kvällsmöten 1-2 gånger i veckan under de månader som leder upp till evenemanget, samt utföra uppgifter specifika för din position mellan mötena. Det kan krävas ytterligare arbete under helger, särskilt när evenemanget närmar sig, och du kan förväntas arbeta fulla dagar under själva evenemanget.

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper inom UTN fokuserar på kontinuerlig verksamhet under en termin eller ett helt år. Dessa grupper har vanligtvis 2-4 möten per månad och kan kräva extra arbete under evenemang. Medlemmar i en arbetsgrupp kan förväntas arbeta under luncher, kvällar eller helger beroende på gruppens specifika ansvarsområden.

Fristående ämbetsverkare

Fristående ämbetsverkare är sådana uppdrag som inte innebär att du ingår i en större grupp men samtidigt har ett stort ansvar. Dessa poster är det oftast 1-2 personer som innehar per område och de lägger upp arbetet på det sätt som passar dem bäst.

Övriga engagemang

Ledningsgruppen

För den som önskar ta en paus från studierna och engagera sig på heltid finns möjligheten att ansöka till kårens ledningsgrupp. Dessa poster innebär ett djupare engagemang där du får möjlighet att påverka kårens kontinuerliga och långsiktiga arbete. Inom ledningsgruppen finns det både poster som rör studiebevakning, arbetslivsanknytning samt andra områden som får kårens kontinuerliga verksamhet att fungera.

Gruppkoordinator

För vissa evenemang kan du också ta på dig rollen som gruppkoordinator, vilket ligger någonstans mellan att vara en del av en kommitté och att vara volontär. Som gruppkoordinator kan du förväntas delta i veckomöten under 1-2 månader följt av arbetspass under evenemangen.

Volontärarbete

UTN är beroende av volontärers insatser för att arrangera olika evenemang. Som volontär kan du hjälpa till under enstaka skift som varar från några timmar till en hel dag.

Läs mer om att söka volontärarbete här.