Påverka din utbildning

Du som student har rätt till en bra utbildning. Så här kan du vara med att påverka och förbättra din utbildning.

Kursvärdera

— Vad är en kursvärdering? Hur förbättrar det min utbildning? Hur och när kursvärderar man?

Det är reglerat i lagtext att en kursvärdering ska ske vid kursens slut. En kursvärdering är ett formulär som varje enskild student kan fylla i anonymt för att framföra sina åsikter om kursen. Insamlade åsikter från kursvärderingar användas som främsta underlag vid kursutveckling. Kursvärderingar kan även ske under kursens gång där man har möjlighet att påverka kursen direkt.

Programråd

— Vad är ett programråd? Vad kan jag påverka där? Hur får jag kontakt med mitt programråd?

Varje program har ett programråd där bland annat programansvarig, studenter från programmet och lärarrepresentanter ses för att diskutera programmet. Dessa möten sker 2-3 gånger per termin och det är framförallt programmets upplägg , studenternas situation och kursvärderingar som diskuteras. Utseende av studentrepresentanter till programrådet sker främst genom sektionsföreningen.

Studieråd

— Vad är ett studieråd? Vad kan jag påverka där? Hur får jag kontakt med mitt studieråd?

Varje sektionsförening ska sammankalla till studieråd för sektiones studenter där du har möjlighet att lyfta dina åsikter kring din studiesituation. Både åsikter kring studiemiljö och utbildningsmiljö lyfts här.

UTN:s pedagogiska pris

UTN:s pedagogiska pris delas ut till en person som är verksam vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som särskilt utmärkt sig som god pedagog och visat engagemang för studenterna.

Som student kan du nominera personer till priset. Vinnaren väljs sedan av en jury av medlemmar från UTN:s utbildningsutskott, och delas ut under Naturvetarbalen.

Bli student­representant

— Vad gör man som studentrepresentant? Varför är det viktigt? Vad får man som belöning för det? Hur och när kan jag söka?

Studentrepresentanter finns i flera av universitetets organ och har som uppgift att representera studenterna och studenternas åsikter. Detta görs genom att delta under möten och tillföra studentperspektivet till frågorna som diskuteras. Flera studentrepresentantsuppdrag är även arvoderade (500 kr/möte). Majoriteten av alla studentrepresentanter som UTN tillsätter söks under slutet av vårterminen för kommande läsår.

Läs mer om kårens studenrepresentater här.