Sektioner

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs medlemmar delas upp i 20 olika sektioner beroende på vilket program eller vilka kurser de läser vid Uppsala universitet. Sektionerna har i sin tur sektionsföreningar som företräder och tar hand om medlemmarna genom bland annat studiebevakning och sociala aktiviteter.

Lista med alla UTN:s sektioner

BAS

-sektionen

Tekniskt-naturvetenskapligt basår samt bastermin.

Sektionsförening:

Intresseorganisationen för Natur-Tekniskt Basår/Termin

,

BAS

Sektionsförening

BAS

Sektionsföreningens logotyp
Sektionsföreningens logotyp

BIO

-sektionen

Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi, Masterprogram i biologi, Masterprogrammet i tillämpad bioteknik, Masterprogrammet i evolutionsbiologi (MEME), Masterprogrammet i biofysik

Sektionsförening:

Biologiska ämnesrådet

,

BÄR

Sektionsförening

BÄR

Sektionsföreningens logotyp
Sektionsföreningens logotyp

DV

-sektionen

Kandidatprogrammet i datavetenskap, Masterprogrammet i datavetenskap, Masterprogrammet i bildanalys och maskininlärning, Masterprogrammet i dataanalys

Sektionsförening:

Uppsala Datavetare

,

UD

Sektionsförening

UD

Sektionsföreningens logotyp
Sektionsföreningens logotyp

E

-sektionen

Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik, Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik, Masterprogrammet i förnybar elgenerering och Masterprogrammet i elektriska framdrivningssystem.

Sektionsförening:

Uppsala Studentföreningen Elektroteknik

,

USE

Sektionsförening

USE

Sektionsföreningens logotyp
Sektionsföreningens logotyp

ES

-sektionen

Civilingenjörsprogrammet i energisystem och masterprogrammet i energiteknik (ENTECH).

Sektionsförening:

Föreningen Energisystemteknologerna

,

FET

Sektionsförening

FET

Sektionsföreningens logotyp
Sektionsföreningens logotyp

F

-sektionen

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, Masterprogrammet i kvantteknologi

Sektionsförening:

Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker

,

FUTF

Sektionsförening

FUTF

Sektionsföreningens logotyp
Sektionsföreningens logotyp

H

-sektionen

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik, Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

Sektionsförening:

Uppsala ingenjörsförening

,

Sektionsförening

Sektionsföreningens logotyp
Sektionsföreningens logotyp

I

-sektionen

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, Masterprogrammet i industriell analys

Sektionsförening:

I-sektionen Uppsala

,

Sektionsförening

Sektionsföreningens logotyp
Sektionsföreningens logotyp

IT

-sektionen

Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi och Masterprogrammet i inbyggda system.

Sektionsförening:

Föreningen IT-sektionen

,

Sektionsförening

Sektionsföreningens logotyp
Sektionsföreningens logotyp

K

-sektionen

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, Masterprogrammet i additiv tillverkning och Masterprogrammet i batteriteknik.

Sektionsförening:

Kemisektionen

,

Sektionsförening

Sektionsföreningens logotyp
Sektionsföreningens logotyp

NVF

-sektionen

Kandidatprogrammet i fysik, Masterprogram i fysik, Masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap, Masterprogrammet i materialvetenskap

Sektionsförening:

Fysikums Kamratförening

,

FysKam

Sektionsförening

FysKam

Sektionsföreningens logotyp
Sektionsföreningens logotyp

NVG

-sektionen

Kandidatprogrammet i geovetenskap, Masterprogrammet i geovetenskap, Masterprogrammet i hållbar utveckling, Masterprogrammet i hållbar och innovativ hantering av naturresurser (SINReM) och Masterprogrammet i paleobiologi (PANGEA)

Sektionsförening:

Geovetenskapliga Rådet för Uppsalas Studenter

,

GRUS

Sektionsförening

GRUS

Sektionsföreningens logotyp
Sektionsföreningens logotyp

NVK

-sektionen

Kandidatprogrammet i kemi, Masterprogram i kemi, Masterprogrammet i analytisk kemi (EACH)

Sektionsförening:

Intresseföreningen Uppsala Akademiska Kemister

,

IUPAK

Sektionsförening

IUPAK

Sektionsföreningens logotyp
Sektionsföreningens logotyp

NVL

-sektionen

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot minst ett naturvetenskapligt ämne, Grundlärarprogrammet under matematikterminen och eventuellt NO-terminen.

Sektionsförening:

Lärarnas naturvetenskapliga förening

,

LärNat

Sektionsförening

LärNat

Sektionsföreningens logotyp
Sektionsföreningens logotyp

NVM

-sektionen

Kandidat- och masterprogrammet i matematik.

Sektionsförening:

Möbius

,

Sektionsförening

Sektionsföreningens logotyp
Sektionsföreningens logotyp

Q

-sektionen

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap och masterprogrammet i materialteknik.

Sektionsförening:

QUBE

,

Sektionsförening

Sektionsföreningens logotyp
Sektionsföreningens logotyp

STS

-sektionen

Civilingenjörsprogrammet i system, teknik och samhälle samt masterprogrammet i industriell ledning och innovation.

Sektionsförening:

Studentföreningen för STS-sektionen

,

SSTSS

Sektionsförening

SSTSS

Sektionsföreningens logotyp
Sektionsföreningens logotyp

TNDR

-sektionen

Samtliga doktorandstudenter vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på Uppsala universitet, exklusive Campus Gotland

Sektionsförening:

Teknisk-Naturvetenskapliga DoktorandRådet

,

TNDR

Sektionsförening

TNDR

Sektionsföreningens logotyp
Sektionsföreningens logotyp

W

-sektionen

Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik och Masterprogrammet i vattenteknik.

Sektionsförening:

We Are W-Engineers

,

WAWE

Sektionsförening

WAWE

Sektionsföreningens logotyp
Sektionsföreningens logotyp

X

-sektionen

Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, Masterprogrammet i bioinformatik

Sektionsförening:

Studentföreningen Intresse och Nöje för X

,

SFINX

Sektionsförening

SFINX

Sektionsföreningens logotyp
Sektionsföreningens logotyp