Per Wahlunds stiftelse

Per Wahlunds stiftelse är en fond som stödjer kultur- och utbildningsevenemang för studenter vid Uppsala universitetets teknisk-naturvetenskapliga fakultet

Per Wahlund på den årligen återkommande Naturvetarbalen.

Per Wahlund var under större delen av sitt yrkesverksamma liv lärare vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Hans expertområde var beräkningsvetenskap, och många teknologer och naturvetare har lärt sig om LU-faktorisering, och numeriska approximationer, av Per.

År 2010 tilldelade Uppsala teknolog- och naturvetarkårs fullmäktige en förtjänstmedalj i guld till Per med följande motivering:

Med ett ständigt brinnande engagemang och intresse för studenterna och studentlivet, såväl i som utanför föreläsningssalen, har Per Wahlund knutit ett starkt band till många av fakultetens studenter. Personen i fråga har även på olika sätt, och vid många tillfällen, visat sitt stöd för UTN som organisation. Detta gör honom till en inspirationskälla, inte bara dem som hänger sig åt siffror och beräkningar, utan för alla studenter på fakulteten. Även när det blåser snålt och nederbörden är tung, kan man räkna med att mötas av en värmande blick och en regnrock av äldre snitt. Ty hans förråd av regnkläder är minst lika stort som hans hjärta.

Efter sin pension valde Per att avskilja 500 000 kronor för att bilda Per Wahlunds stiftelse. Uppsala teknolog- och naturvetarkår erbjöds den stora äran att förvalta dessa medel, och den 6 december 2016 tog kårens fullmäktige beslut att bilda och förvalta stiftelsen.

Stiftelsen syftar till att främja kultur- och umgängesevenemang, särskilt med internationell prägel, för att fördjupa kontakten mellan svenska och utländska studenter. Målgruppen är studenter och föreningar anknutna till den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Stöd för arrangemang kan utgå till en förening vars verksamhet är anknuten till kår- eller sektionsverksamhet vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet eller en student vid nämnda fakultet. Stiftelsen ska årligen dela ut 15 000 till 30 000 kronor.

Ansökan om bidrag skickas till styrelsen@utn.se med en ifylld ansökningsblankett och nödvändiga bilagor. Ansökan ska inkomma två veckor innan styrelsens möten, vars datum publiceras i början av varje termin.

Projektet ska:

  • Vara kopplat till kår- eller sektionsverksamhet eller vara initierat av student vid fakulteten.
  • Bekosta kultur- eller utbildningsevenemang.
  • Gynna evenemang med internationell prägel.

Ansökan ska inkludera:

  • Ansökarens namn och kontaktuppgifter.
  • Projektplan med beskrivning, målgrupp, datum, antal deltagare och budget.
  • Hur stiftelsen ska synliggöras i projektet.
  • Tidigare mottagna bidrag från stiftelsen.

Inom 30 dagar efter evenemangets slut ska en skriftlig rapport skickas till UTN:s styrelse med en utvärdering av projektet och en detaljerad redogörelse för hur medlen använts.

Se Reglemente för Per Wahlunds stiftelse för ytterligare information.