Anknytning till näringslivet

Uppsala teknolog- och naturvetarkår jobbar aktivt med att både skapa näringslivsanknytning i våra studenters utbildningar och med att skapa plattformar för arbetsgivare och studenter att mötas på.

Att UTN arbetar med näringslivsanknytning är väldigt viktigt. Som ny student kan det vara svårt att veta vad man vill arbeta med i framtiden, och vad man intresseras av kan komma att ändras under tiden man pluggar. Därför försöker UTN skapa en bredd, både inom din utbildning och genom olika företagsevent, för att du ska få en bättre insikt i vad arbetslivet erbjuder och vad man faktisk kan göra som nyexaminerad teknolog eller naturvetare.

I UTN:s ledningsgrupp arbetar två personer heltid med just näringslivsankytning. Dessa är kårens näringslivsansvarige och projektledare för Utnarm.

Uppsala universitet och fakulteten

Uppsala universitet och Teknat-fakulteten jobbar också med arbetsmarknadsfrågor. Kåren tipsar om UU:s jobb-och karriärsida där du kan läsa mer om de event som Uppsala universitet anordnar. Det kan handla om allt från CV-skrivning till Starta-eget-föreläsningar.

Dags att knyta kontakter med arbetslivet? På UU:s karriärportal för studenter kan du hitta sommarjobb, internship, praktikplatser och traineeprogram.

Teknat arbetar aktivt med karriärcoachning. Gå in på Teknat:s karriärsida för att läsa mer om allt från internships till mentorprogrammet.

Är du som företagsrepresentant intresserad av att komma i kontakt med våra studenter? Se vår sida för företag.