Kårsamarbete

Uppsala teknolog- och naturvetarkår är aktivt engagerad i olika samarbeten för att stärka studentinflytandet och förbättra villkoren för studenter på lokal, nationell och internationell nivå. Genom samarbeten med organisationer som Uppsala universitets förenade studentkårer (UUFS), Sveriges förenade studentkårer (SFS), Reftec, SNaK och Nordtek, arbetar UTN för en bättre studietid för alla.

Våra samarbeten och deras fokusområden

  • UUFS - Studentinflytande på universitetscentral nivå
  • SFS- Studentpolitiska frågor på nationell nivå
  • Reftec - arbetsmarknadspolitik, studentfackliga frågor
  • Nordtek - ingenjörsutbildning, innovation, studentmobilitet

Uppsala Universitets Förenade Studentkårer (UUFS)

UUFS bildades för att förena de sex studentkårernas röst gentemot Uppsala universitet. Organisationen arbetar för att stärka samhörigheten mellan centrala studentrepresentanter, erbjuda forum för erfarenhetsutbyte, och etablera enhetliga rutiner för tillsättning av studentrepresentation. UUFS är en central del i att säkerställa att studenternas röst hörs i alla delar av universitetets verksamhet.

Inom UUFS ingår Uppsala studentkår, Farmacevtiska studentkåren, Gotlands studentkår Rindi, Uppsala teknolog- och naturvetarkår, Juridiska föreningen och Uppsalaekonomerna.

Sveriges förenade studentkårer (SFS)

Som medlem i Sveriges förenade studentkårer (SFS) deltar UTN i att påverka utbildningspolitiken för studenter i Sverige. SFS har en lång historia av att driva framgångsrika kampanjer för studenters rättigheter och villkor och fungerar som en kraftfull nationell plattform för studentinflytande.

Reftec – Sveriges teknologkårer i samverkan

Reftec är en sammanslutning av Sveriges största teknologkårer och representerar cirka 70 000 teknolog- och naturvetarstudenter. Genom Reftec samordnar och koordinerar UTN sina insatser med andra teknologkårer för att stärka studenternas position på arbetsmarknaden och inom det studentfackliga arbetet.

Inom Reftec ingår Chalmers studentkår, Linköpings teknologers studentkår, Tekniska Högskolans Studentkår, Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet, Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Uppsala teknolog- och naturvetarkår samt Umeå naturvetar- och teknologkår.

Nordtek - ett nordiskt och baltiskt samarbete

Nordtek är ett nätverk för de tekniska universitetens rektorer och dekaner i de nordiska och baltiska länderna. Genom Nordtek samarbetar UTN med andra tekniska högskolor för att främja ingenjörsutbildningen, entreprenörskap, innovation och studentmobilitet över landsgränserna.

Engagera dig

Alla medlemmar i UTN har möjligheten att engagera sig och påverka genom våra samarbetskanaler.

Genom att arbeta tillsammans kan vi göra en större skillnad för alla studenter. UTN är stolt över att vara en del av dessa samarbeten och ser fram emot att fortsätta arbeta för en stark och enhetlig studentröst.