Nyhet publicerad

2024-05-09

Inspel till regeringens STEM-strategi

Den 30 januari lämnade Uppsala teknolog- och naturvetarkår tillsammans med de andra stora teknologkårerna i landet in sitt inspel till regeringens kommande STEM-strategi.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår har tillsammans med Chalmers studentkår, Linköpings teknologers studentkår, Tekniska Högskolans Studentkår (KTH), Teknologkåren (Luleå), Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola och Umeå naturvetar- och teknologkår lämnat in ett gemensamt inspel till regeringens framtida STEM-strategi (science, technology, engineering and matchematics). STEM-strategin syftar till att locka fler till att påbörja och klara av utbildningar inom STEM. Strategin är tänkt att fokusera heltäckande från grundskolenivå upp till forskarstudier.

I inspelet lämnas ett konkret lagförslag som skulle möjliggöra för lärosätena att själva göra mindre anpassningar i terminstiderna för att möjliggöra kortare tider för återhämtning (exempelvis jul) för programstudenter, utan att det skulle medföra problematik med CSN. En anledning till att ingen kortare tid för återhämtning (e.g. kortare ledighet över jul och nyår) idag finns är att Studiestödsförordningen inte möjliggör för studenter att erhålla studiemedel för sådana. perioder. Vid bl.a. KTH fanns tidigare ett upplägg där höstterminen slutade före jul medan vårterminen började efter nyår, vilket möjliggjorde en kortare ledighet mellan terminerna. Detta upplägg ledde emellertid till att CSN år 2010 skickade ut återkrav till ett stort antal KTH-studenter (då de inte ansågs ha studerat under jul och nyår), och sedan dess har upplägget slopats till fördel för ett upplägg som saknar sådana korta återhämtningsperioder, men som inte riskerar studenternas rätt till studiemedel.

Läs inspelet i sin helhet via länken nedan:

https://drive.google.com/file/d/1NqWzzfUTrK8uDcbFq4aDqC63E-myr353/view?usp=sharing

Andra nyheter