Balkommittén

Balkommittén (Balkå) arbetar varje år för att skapa ett av kårens mest eleganta evenemang som hålls på Uppsala slott, nämligen Naturvetarbalen!

Projektledarna tillsätts innan sommaren och resterande kommittén under inledningen av höstterminen. Dessa arbetar sedan intensivt under höst och vår med flera olika arbetsuppgifter. Inom Balkå är arbetet mellan medlemmarna generellt uppdelat i två faser; det som ska ordnas inför, och det som ska ordnas till själva Naturvetarbalen.

Exempel på saker som ska ordnas innan balen är inringning av sponsring, ansökning av tillstånd, pr-arbete och dansträningar. Till balen ska till exempel underhållning bokas, meny och sittplatser diskuteras med slottet och körschema bestämmas för att nämna ett par uppgifter.

Vill man prova på att arbeta inom en mindre kommitté med ett tydligt fokus så är Balkå ett fantastiskt alternativ som leder till en av de mest eleganta och minnesvärda kvällarna under året för alla gäster!

Balkommittén