Utnarm

I november kommer dryga 120 företag till Polacksbacken för att knyta kontakt med er fantastiska studenter under Utnarm, UTN:s arbetsmarknadsmässa. För att det ska ske finns Utnarmkommittén och dess gruppkoordinatorer.

Som medlem i kommittén finns det många olika poster man kan söka. Man kan kontakta företag, fixa tält, planera en bankett, fixa hemsida och app, skapar grafisk material och mycket mer.

Utnarm har en ledningsgrupp som består av en heltidsarvoderad projektledare, en sammankallande, samt tre gruppledare. De är ansvariga för Utnarms marknadsföringsgrupp, mässgrupp och näringslivsgrupp. I varje grupp finns ca 4-6 personer som alla har olika ansvarsområden.

Tillsammans bildar dessa personer Utnarmkommittén. Förutom kommittén finns gruppkoordinatorer som tillsätts på hösten av kommittén.

Förutom att planera mässan, knyta bra företagskontakter och få något vettigt att sätta på CV:t så har man ett otroligt kul år och vänner för livet.

Utnarm