Teknolog-, datavetar- och basmottagningen

Teknolog-, datavetar och basmottagningen (TDB) består av ett 50-tal personer uppdelade i tre kommittéer och en arbetsgrupp. Tillsammans skapar de en mottagning för drygt 1000 reccar.

Kommittéerna tillsätts under årets första period och arbetar intensivt under våren med en stor variation av arbetsuppgifter. Arbetsgruppen tillsätts under årets andra period och har en lättare arbetsbelastning än kommittéerna.

Inom TDB kan man få göra allt från att klippa film och spexa till att planera upp event och utbilda nya faddrar. Vill man prova på att leda en grupp kan man även söka sig till ledningsgruppen eller presidiet för TDB-mottagningen. Dessa poster tillsätts på höstterminen några månader innan kommittéerna.

Teknolog-, datavetar- och basmottagningen