Rebusrallykommittén

Rebusrallykommittén, eller Rallykå, består av 10 medlemmar som tillsammans anordnar ett rebusrally i slutet av september.

Presidiet tillsätts runt december och sedan tillsätts resten kommittén under inledningen av vårterminen. Kommittémedlemmarna har olika ansvarsområden, allt från rebusar, bana, lek, spex och film till sponsring, ekonomi och matansvarig. Under själva rallyt finns hela Rallykå på plats och ser till att det finns mat till hungriga rallyåkare, svarar på frågor och håller i lekstationer.

Rebusrallykommittén