Proppen

Proppen, eller Propedeutisk kurs i matematik, är en repetitionskurs i matematik som anordnas under mottagningarna. Den är till för nya studenter på ingenjörsprogrammen, gymnasielärare och kandidater inom matematik, fysik, kemi och datavetenskap.

Proppen är ett tillfälle för nya studenter att både fräscha upp sina matematikkunskaper och få en introduktion till universitetsstudier, samtidigt som man får lära känna sin nya klass.

De engagerade kallas för propplärare, eller proppar, och håller i totalt tio lektioner i allt från bråkdivision till trigonometriska funktioner. Proppen arrangeras i samarbete med matematiska institutionen vid Uppsala universitet och Proppen är arvoderad för sitt engagemang.

Proppen