Polhacks

Polhacks är en arbetsgrupp som arbetar med att erbjuda UTN:s studenter olika former av spelfokuserade event såsom exempelvis brädspelskväller och lan.

Som del i arbetsgruppen Polhacks kan du ha olika ansvarsområden i att förverkliga event som rör spel av olika slag. Polhacks anordnar bland annat brädspelskvällar, lan och andra spelturneringar.

Polhacks