Master & Exchange Reception

Master and Exchange Reception ansvarar för att arrangera aktiviteter och evenemang för alla master- och eller internationella studenter på Teknat-fakulteten.

Master & Exchange reception är mottagningen för alla nya master och utbytesstudenter vid den teknisk- naturvetenskapliga fakulteten i Uppsala. Kommittén projekt leds av dess projektledare som även är kårens heltidsarvoderade internationellt ansvarige tillsammans med vice projektledare. Dessa tillsätter i sin tur resterande kommittén som tillsammans möjliggör mottagningen.

Master & Exchange Reception