Nyhet publicerad

2024-06-16

Referat FUM2024:3

Referat från kalenderåret 2024 tredje sammanträde för UTN:s fullmäktige. Referatskrivare: NVL-sektionen

FUM:3 2024 hölls på Geocentrum och var ett möte med mycket handlingar (389 sidor!!!) men fullmäktige lyckades ändå klämma in det så det blev ett endagsmöte.

- Mötet öppnades 18:02 och röstlängden bestämdes till 30 st

- Mötets behörighet godkändes

- Vid fastställande av föredragningslistan röstas det igenom att flytta punkt 7b till direkt efter meddelanderundan

- Vid fastställande av mötesformalia bestäms det att inte kasta kuben längre än 30 cm (en hel subwaymacka) så ingen får en förstörd dator/bula i huvudet, därefter godkändes samtliga mötesformer. Godkände av föregående mötesprotokoll bordlades till nästa FUM.

Meddelanderunda

- UTN berättar vad de har jobbat med samt vad som kommer ske tills nästa FUM

- Se fullständig rapport från detta i mappen FUM 2024:3

- Tim har jobbat med verksamhetsplanen och kårhusprojektet. Har hunnit till Chalmers, säger att det är som att jämföra sig med Gud.

- Maja har gjort lite samma grejer som förut med ekonomi. Kontanterna är borta från kårhus, modernt och bra.

- Sista FUM för denna styrelse, Erik nämner utöver rapporten att det är supermysigt att vara engagerad i UTN och hoppas att fler ska vilja söka poster

- Studiebevakarna har jobbat på som vanligt, som sagt: se rapport. Sök poster!

- Sebastian från ekonomienheten berättar utöver sin rapport att de har köpt in en ellådscykel, avtalet för denna håller på att utformas.

Efter meddelanderundan gick vi alltså till det som förut kallades för punkt 7b, proposition om nytt kårhus. Spännande!!

- Tim och Emmy sammanfattar lite av det som står i propositionen. Växtekologen skulle fräschas upp så det blir fiiint. Efter diskussion med ämbetsverkare så föredrar alltså styrelsen och kårhusgruppen alltså växtekologen

- Många frågor från FUM, mest frågor om växtekologen. En del frågor om hur det skulle bli med logistik för exempelvis forsfestivalen, lite oklart hur det skulle bli i nuläget men det lutar mot att detta fortfarande skulle vara vid ångströms men inga löften om detta. Tim bästa motivering för växtekologen är att ”på växtekologen är möjligheterna oändliga”, de ser helt enkelt bättre ytor på växtekologen. Aquila skulle vara som ”Uthgård 2.0 fast sämre”

- Rast vid 19:13 där fullmäktige går runt växtekologen och hämtar fika

- Mötet återupptas 19:31

- Bikupediskussion i 5 min

- Propositionen röstas i klump med kvotering, 30 röster för!!! NYTT KÅRHUS!! WOOO

Sen gick det till valen som hade bordlagts på föregående FUM

a) Val av styrelseledamot

- Finns inga nomineringar, det är väldigt tyst

- Bordläggs till FUM:4

b) Val av två internrevisorer

- Inga nomineringar från valberedningen

- Axel Stafström (E) blev nominerad och han tackar ja. Presentation: Varit aktiv länge, har det varit en lämplig erfarenhet? Nja inte riktigt säger han, men han poängterar att han är läskunnig och kan läsa stadgarna!

- Mattias Levin (X) blev nominerad och tackar ja. Varit aktiv inom sektionen och inom nation

- Röstlängden justeras till 28st till just detta val

- Axel och Mattias blir valda till internrevisorer, WOO

- Röstlängden justeras till 29st

c) Val av Technas chefredaktör

- Ingen är nominerad

- Tyst i rummet vid nomineringar

- Bordläggs till FUM:4

Sen var det dags för motioner

- Först var det en motion om revidering av UTN:s Miljö- och klimatpolicy där Emmy Sköld var föredragande

- Motionen är föreslagen som den är idag för att förändringen ska ske i etapper

- Alltså: Vid uthyrning av Uthgård och UTN inte står som ansvarig (exempelvis en sektion lagar sin egen mat) får dessa laga vilken mat de vill. Vid uthyrning men kåren ska stå för maten gäller alltså denna motion, men det kan ansökas om undantag vid ”extraordinära omständigheter”.

- Kommer en del ändringsyrkanden både från styrelsens samt Emmys sida med olika omformuleringar, följs sedan av en diskussion om vad som passar bäst osv

- Röstningen om motionen går till på så sätt att först tas styrelsens yrkande upp och sedan Emmys. Colin förklarar samtycke

- Emmys ändringsyrkande blev bifallet och tas sedan mot avslag, motionen röstas igenom i sin helhet (med ändringen)

- Paus mellan 21:20-21:30

- Mötet återupptas 21:30

Dags för propositioner

- Första proposition handlade om revidering av Technas budget, Benjamin Eneslätt var föredragande. Techna vill att ett (alternativt två) nummer ska skickas ut till alla medlemmar (ryms inom totalbudgeten). Yrkandet bifalles i sin helhet.

- Nästa proposition om taktisk verksamhetsplan 2024/2025, föredragande var Tim Nedergård. Verksamhetsplanen har förtydligats lite jämfört med tidigare, Tim går igenom de interna samt externa fokusfrågorna. Propositionen röstas igenom.

- Proposition om totalbudget för verksamhetsår 2024/2025, föredragande Maja Eneström. Den var väldigt lika som tidigare år, överskottet kommer placeras i byggnadsfonden. Propositionen röstas igenom.

- Proposition om investerings- och underhållsplan 24/25, föredragande Maja Eneström. Handlar om att det ej ska investeras i Uthgård pga flytt. Propositionen röstas igenom.

- Proposition om revidering av reglementet för rekrytering, föredragande Erik Edlund. Diskussion kring om förslaget gällande meddelande inom en vecka är problematiskt eller inte, läggs ett ändringsyrkande från Emmy. Colin förklarar samtycke ännu en gång. Styrelsens yrkande står mot Emmys ändringsyrkade och de röstas om först. Styrelsens yrkande röstas igenom.

- Vibecheck på om vi vill kötta på eller ajounera mötet tills imorgon, majoriteten av FUM vill kötta på. Så det köttas!

- Proposition om nominering till UTN:s seniorskollegium, föredragande Erik Bjerned. Motiveringarna för samtliga nomineringar läses upp. Styrelsen har resonerat på det sättet att det inte finns några uppenbara luckor i kollegiumet, utan att det gäller att hålla det aktuellt. Samtliga nomineringar röstas igenom, yey!! Applåder!!

- Proposition om revidering av reglemente för Sektionstillhörighet, de följer inte grafiska profilen, ajabaja! NVL tycker det låter toppen att ändra. Propositionen röstas igenom.

- Eftersom FUM hade röstat för att köra på så frångår vi mötesformerna och går in i punkt 8 trots att klockan är 22:31

Diskussionspunkter

- Diskussion om fullmäktiges arbetsgrupper, föredragande Colin Andersson. De fyra förslag finns i dokumentet, FUM tycker att de är rimliga, det kommer komma mail så en får önska arbetsgrupp.

- Diskussion om stadgerevidering kring personva, föredragande Colin Andersson. Förra FUM blev det rörigt kring personval, står bland annat inte tydligt vad som händer vid val av flera poster. Följs av en kort kort diskussion för vi alla håller med Colin (kan även vara så att tröttheten påverkar FUM).

- Utvärdering av sammanträdet och mötet avslutas 22:40

Andra nyheter