Nyhet publicerad

2024-06-16

Referat FUM2024:2

Referat från kalenderåret 2024 andra sammanträde för UTN:s fullmäktige. Referatskrivare: W-sektionen

FUM:2 2024 var ett längre 2 dagars FUM, med ett antal val, motioner och propositioner som ledamöterna handskades med.

- Röstlängd fastställd till 31 st. Mötet öppnas 18:00

- Yrkande om att flytta punkt 6 biträdande chefredaktör för Techna till efter punkt 4 justeringen fastställs.

- W valdes som referatskrivare

- Sedan senast har TMP varit på TB, mer specifikt escape room. Det uppmanas att föreslå arbetsgrupper till nästa FUM då vi även ska bestämma var nästa kårhus skall ligga.

- Talmannen kastar kub i skallen på ledamot.

- Ordförande Tim berättar om hur han gav en känga till nån på kommunen kanske, vet inte, för att det ska hållas en festival första veckan under mottagningen.

- Vice Maja har jobbat mycket med ekonomi. Inga mer multikort.

- Fråga om pengar: vem får mer, vem får mindre.

- Studiebevakarna fixade kursutvärderingsbattle med ca 600 deltagare

- Soc: Problem med digitala tentor, oklart hur det ska genomföras. Kommer det försämra studentens situation?

- Valberedningen ska bränna hela budgeten på mat och TB

- Inga frågor till revisorerna, SLAY.

- Yrkande om att flytta Punkt 6. Mycket diskussion, blev ganska yr här, men som jag förstod det så blev Yrkandet blev avslaget och vi fortsatte med dagordningen.

- Sökande till biträdande chefredaktör Ankur Roy håller sitt anförande. Vi ställer frågor, han svarar. Allt på engelska. Ankur Roy blir vald. Applåder.

En rast till 19:36 genomfördes. Alla fick kakor. SLAY

- Föreningen Mosaik håller föredrag och förklarar sin motion. Styrelsen svarar och yrkar på att Mosaik ska bli en förening i UTN. Motionen blev avslagen.

- Motion om UTN:s styrgrupp för kårhusprojektet. Godkännes.

- Motion om sektionsbidrag. Mycket snack om pengar men motionärerna jämkar sig med styrelsens förslag och vi går till röstning. Motionen gick igenom.

- Bas Yrkar om att ha 2 studieråd istället för 4 per termin. Reglementet reviderades och godkändes.

- Valberedningen nominerar Tim. Tim nämner för och nackdelar med att sitta en gång till.

Tim blir vald till ordförande 2024–2025 SLAAAAAY!!!!!!!!!!!

- Nominerar Nelly, får frågan om problemet att få personer att söka och berättar att hon vill lösa problemet. Nelly blir vald till vice 2024-2025

- Ingen nominerad av valberedning, Filip och Dante i salen kandiderar och Gustav på distans.

Längre diskussion om alla kandidater. En Vibe check genomfördes, det bestämdes att valet genomförs ikväll.

- Röstlängden uppdateras till 30

- Val sker, Gustav blir vald

- m.voto.se krånglar

- Dante blir också vald

- Filip blev också vald

- Resterande flyttas till imorgon

- Klockan är 23:20 mötet avslutas och fortsätter imorgon

FUM:2 Dag 2 återupptas 18:01, röstlängden fastställs till 29.

- Inga sökande internrevisorer, punkten flyttas till slutet av mötet.

- Ingen sökande chefredaktör, punkten flyttas.

- Röstlängden justeras till 30

- Filip nomineras till konsistorieledamot. Får frågan om hur det kommer gå att kombinera med andra poster, anser att det går bra. Frågas om han skulle attackeras av en oändlig armé av femåringar hur många skulle han sänka. Han svarar att han skulle springa ifrån dem. Filip blir vald.

- Propositioner om revisorer går igenom.

- Propositioner om medlemsavgifter för 2024-2025 fastställs.

- Proposition om ny heltidsarvoderad post. Kort gruppdiskussion genomförs. Propositionen godkänns.

- Val av de 2 resterande styrelseledamöterna.

- Malin nomineras och blir vald.

- Den sista styrelseledamotposten bordläggs till FUM 2024:3

- Ingen nomineras till internrevisorer. Valet bordläggs till FUM 2024:3

- Ingen nomineras till chefredaktör. Valet bordläggs till FUM 2024:3

Mötet avslutas 19:14

Andra nyheter