Which Roles Can I Apply For?

Within UTN, there are two main types of engagements — committees and working groups. Each type offers unique opportunities to contribute and get involved in the work of the student union.

Studentrepresentanter

Kärnan i UTN:s verksamhet är studiebevakning, att säkerställa att studenternas utbildning och arbetsmiljö håller en god nivå. Grunden i detta arbete är att studenter finns närvarande i universitetets olika organ och lyfter studentperspektivet i frågor. Detta är faktiskt en rättighet enligt Högskolelagen, att studenter har rätt att medverka i organ där beslut eller beredning görs som påverkar studenternas situation. Som studentkår är det UTN:s uppgift att tillsätta dessa studentrepresentanter. Ett studentrepresentantsppdrag innbär oftast 2-3 möten per termin och majoriteten av de uppdrag som UTN utlyser sker under slutet av vårterminen för kommande läsår.

Committees

Committees within the UTN are dedicated to specific events or projects. As a member of a committee, you will work towards a goal together with your team, which can involve anything from organizing large events to implementing specific initiatives. You will need to attend evening meetings 1-2 times a week in the months leading up to the event, as well as perform tasks specific to your position between meetings. Weekends may require additional work, especially as the event approaches, and you can be expected to work full days during the event itself, which can be anything from one day to several weeks of activities.

Working Groups

Working groups within UTN focus on continuous operations for a semester or a full year. These groups typically have 2-4 meetings per month and may require extra work during events, which may take place weekly or biweekly. Members of a task force may be expected to work during lunches, evenings, or weekends depending on the specific responsibilities of the group.

Fristående ämbetsverkare

Fristående ämbetsverkare är sådana uppdrag som inte innebär att du ingår i en större grupp men samtidigt har ett stort ansvar. Dessa poster är det oftast 1-2 personer som innehar per område och de lägger upp arbetet på det sätt som passar dem bäst.

Other engagements

The management team

For those who wish to take a break from their studies and get involved full-time, there is the opportunity to apply to the union's management team. These positions involve a deeper commitment where you will have the opportunity to influence the Corps' long-term work and strategic decisions.

Gruppkoordinator

För vissa evenemang kan du också ta på dig rollen som gruppkoordinator, vilket ligger någonstans mellan att vara en del av en kommitté och att vara volontär. Som gruppkoordinator kan du förväntas delta i veckomöten under 1-2 månader följt av arbetspass under evenemangen.

Volunteering

If you have less time to devote, but still want to contribute, you can get involved as a volunteer. UTN relies on the efforts of volunteers to stage various events. As a volunteer, you can help during single shifts lasting from a few hours to a full day.

Read more about volunteering here.